LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.27. Observa si les paraules de cadascuna de les sèries següents estan ordenades alfabèticament. Escriu-les al costat seguint l'ordre alfabètic.
canvi, canya, cap: , ,

palla, pàl·lid, paller: , ,

pla, plaça, placa: , ,

caure, cavall, cavar: , ,

carro, carpeta, carta: , ,

assassí, asseure, asterisc: , ,

caixa, coma, cal: , ,

guia, gota, grua: , ,

làmina, llac, límit: , ,