LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.26. Escriu aquestes sèries de lletres ordenades alfabèticament i llegeix-les en veu alta:
a, c, b, e, d, f: , , , , ,

g, j, h, i, k, l: , , , , ,

p, t, q, s, r, u: , , , , ,

e, g, f, h, j, i: , , , , ,

l, n, p, m, o, q: , , , , ,

u, w, x, y, v, z: , , , , ,